Pravila in pogoji uporabe foruma subaru-slo.net


Datum zadnje spremembe: 12. junij 2017Ver.: 2.2
Možnost uporabe foruma, ki vam jo podelimo ob registraciji, ni vaša pravica, temveč zgolj privilegij. Uporabniki, ki boste v okviru teh pravil prispevali k dobremu, prijetnemu in prijateljskemu vzdušju med uporabniki, ste na forumu več kot dobrodošli. Tistim posameznikom, ki ne znajo ceniti truda, ki ga osebje foruma že dolga leta vlaga v njegovo delovanje in ki pri uporabi foruma teh pravil ne nameravajo upoštevati, pa lahko privilegij sodelovanja na forumu kadarkoli omejimo ali odvzamemo.
Uporabnikom, ki se s temi pravili ne strinjajo, uporaba foruma ni dovoljena.

O forumu subaru-slo.net

Predstavitev foruma

 1. Subaru forum smo ljubitelji Subarujev ustanovili leta 2006. Namen foruma je združevanje lastnikov in ljubiteljev vozil Subaru, izmenjava mnenj ter medsebojna pomoč in nudenje nasvetov o nakupih in servisiranju vozil, okvarah, nakupu dodatne opreme, rezervnih delov, platišč in pnevmatik, ipd. ter splošnih razpravah o avtomobilizmu in avto-moto športu.
 2. Osebje foruma ali njegovi člani v nobenem primeru ne podajajo uradnih mnenj oz. ne predstavljajo uradnih stališč avtomobilske znamke Subaru ali njihovih predstavnikov oz. zastopnikov.
 3. Subaru-slo.net ima s Klubom Ljubiteljev Vozil Subaru sklenjen dogovor o medsebojnem sodelovanju. Subaru Klub na forumu zgolj gostuje ter preko njega zainteresirani javnosti nudi informacije o svojem delovanju, ni pa lastnik spletne domene subaru-slo.net.

Registracija uporabniškega računa

 1. Registracija uporabniškega računa ter uporaba foruma subaru-slo.net sta brezplačna.
 2. Vsak novo pridruženi uporabnik foruma mora kot prvi prispevek objaviti svojo kratko predstavitev v podforumu "Uporabniki se predstavijo", šele nato se mu omogoči polnopravno sodelovanje na forumu.
 3. Osebje foruma si pridržuje pravico, da izbriše uporabniški račun, če registrirani uporabnik v roku treh mesecev od registracije, na forumu ne objavi nobenega prispevka. Če uporabnik v navedenem roku poleg predstavitve kot edini post objavi samo oglas v Malih oglasih, na forumu pa aktivno ne sodeluje, se uporabnika in vsebino oglasa izbriše.
 4. Prepovedana je registracija oz. uporaba dveh ali več uporabniških računov. V primeru, ko obstaja sum, da določeni uporabnik uporablja dva ali več uporabniških računov, se oba oz. vsi uporabniški računi onemogočijo. Osebje foruma lahko uporabnika pozove, da pojasni nastalo situacijo in na podlagi podanega pojasnila odloči o ukrepih zoper uporabnika. V kolikor uporabnik pojasnilo zavrne ali se na zahtevo ne odzove, se vsi sporni uporabniški računi trajno onemogočijo.
 5. Prepovedana je registracija uporabniškega računa z uporabniškim imenom ali uporaba podpisov in profilnih slik (avatarjev), ki bi lahko bili na kakršenkoli način žaljivi do simbolov ali sloganov avtomobilske znamke Subaru, Kluba Ljubiteljev Vozil Subaru, spletnega foruma subaru-slo.net, osebja foruma, ali drugih članov oz. uporabnikov spletne skupnosti subaru-slo.net.
 6. Upravljavec spletnih strani ali osebje foruma ne more in ne prevzema nikakršne odgovornosti za ravnanja ali posledice ravnanj uporabnikov foruma ter za kakršnokoli škodo ali za morebitne težave, ki bi bile storjene ali povzročene z uporabo storitev, ki jih spletni forum ponuja. Uporabniki uporabljajo forum subaru-slo.net na lastno odgovornost.

Uporaba piškotkov (cookies)

 1. Forum subaru-slo.net uporablja piškotke (angl. "cookies"). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih programska oprema foruma naloži med začasne datoteke spletnega brskalnika na uporabnikovem računalniku. Piškotki so nepogrešljivi za pravilno delovanje foruma, saj vsebujejo podatke, ki so potrebni za identifikacijo uporabnikov ter za shranjevanje informacij in uporabniku prilagojenih nastavitev foruma.
 2. Z registracijo uporabniškega računa in uporabo foruma subaru-slo.net, se uporabnik strinja, da lahko programska oprema med obiskom foruma na njegov računalnik naloži piškotke.

Pravila foruma

Seznanitev s pravili foruma

 1. Uporabniki so se ob registraciji in pred uporabo foruma dolžni seznaniti s temi pravili ter se obvezujejo, da jih bodo pri uporabi foruma tudi upoštevali.
 2. Uporabnikom, ki se s temi pravili ne strinjajo, uporaba foruma ni dovoljena.

Spremembe pravil foruma

 1. Osebje foruma si pridržuje pravico da ta pravila kadarkoli popravi ali spremeni, brez dodatnih obvestil uporabnikom. Uporabniki so dolžni pravila foruma redno preverjati sami.
 2. Nadaljevanje uporabe foruma subaru-slo.net kljub spremembi pravil, se šteje kot potrditev, da se uporabnik s spremembami pravil strinja.
 3. Uporabniku, ki se s spremembo pravil ne strinja, nadaljevanje uporabe foruma ni dovoljeno. Takšen uporabnik lahko forum zapusti, ob tem pa lahko zaprosi osebje foruma, da trajno izbriše ali onemogoči njegov uporabniški račun.

Skrb za upoštevanje pravil

 1. Osebje foruma sestavljajo administratorji in moderatorji, ki nadzorujejo delovanje foruma, usmerjajo in spodbujajo uporabnike h kulturni in dostojni razpravi ter skrbijo da uporabniki pri uporabi foruma upoštevajo ta pravila. Zoper uporabnike, ki teh pravil ne upoštevajo, lahko osebje foruma ustrezno ukrepa.
 2. Če osebje foruma presodi, da je prispevek uporabnika v nasprotju s temi pravili ali zakonodajo RS ali je žaljiv, provokativen, brezpredmeten ali če zaradi kakršnegakoli razloga ne sodi na forum, lahko tak prispevek zaklene, izbriše, ustrezno spremeni ali umakne iz javno dostopnega dela foruma, zoper avtorja takšnega prispevka pa lahko ustrezno ukrepa.
 3. Osebju foruma razlogov za svoje odločitve in ukrepe zoper uporabnike ni potrebno pojasnjevati. Odločitve so dokončne, pritožbe na njihovo delo ni. Javno oporekanje zoper delo osebja foruma ni dovoljeno.
 4. Grožnje drugim članom ali osebju foruma so strogo prepovedane. Uporabnik, ki se bo poslužil takšnega načina komuniciranja, bo nemudoma odstranjen, njegov uporabniški račun pa bo trajno onemogočen.

Kršitev pravil foruma

 1. Uporabniku, ki krši pravila foruma, lahko osebje foruma izreče opozorilo. Stopnjevanje izrečenih opozoril ima lahko za posledico začasno ali trajno prepoved uporabe foruma.
 2. Uporabniku se lahko zaradi kršitve pravil kadarkoli trajno prepove uporabo foruma tudi brez predhodnega opozorila, če osebje foruma presodi, da je to potrebno glede na težo kršitve.
 3. V kolikor osebje foruma presodi, da je to potrebno, lahko v posameznih primerih kršitev pravil od uporabnika zahteva tudi dodatna pojasnila. V kolikor uporabnik zahtevo za pojasnila zavrne ali se nanjo ne odzove, se lahko njegov uporabniški račun trajno onemogoči.
 4. V primeru zaznave kršitev spletne etike (netiquette) ali splošno veljavnih družbenih norm in pravil obnašanja, ki niso zajeta v teh pravilih, se osebje foruma o ukrepih odloča po lastni presoji.

Objava prispevkov na subaru-slo.net

Zasebnost in intelektualna lastnina

 1. Na spletnem forumu subaru-slo.net shranjujemo naslednje uporabnikove informacije:
  • - IP naslov(e) s katerih uporabnik dostopa do foruma;
  • - Naslov elektronske pošte;
  • - Druge podatke, ki jih uporabnik preko spletnih obrazcev vpiše na lastno željo.
 2. Upravljalec spletnega foruma subaru-slo.net bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ne želi objaviti, ne bodo dostopni tretjim osebam ali javnosti. Kljub temu pa subaru-slo.net ne prevzema odgovornosti za morebitne hekerske vdore, pri katerih bi lahko prišlo do nepooblaščene uporabe podatkov, shranjenih na spletnih straneh subaru-slo.net ali na strežniku, kjer spletni forum gostuje.
 3. Subaru-slo.net bo razkritje podatkov iz prvega odstavka omogočil samo na zahtevo pristojnih državnih organov.
 4. Z objavo svojega prispevka na forumu, avtor prenese svoje avtorske pravice na subaru-slo.net, ter se strinja s tem, da je vsebina njegove objave na vpogled javnosti in da se vsebino objave lahko uporabi na spletni domeni subaru-slo.net.
 5. Brisanje in urejanje prispevkov je avtorjem dovoljeno samo 10 minut po objavi, kasneje sistem to storitev samodejno onemogoči. Uporabniki od osebja foruma ne morejo zahtevati izbrisa posameznih prispevkov ali celotnih objavljenih tem. Umik tem ali posameznih prispevkov je možen samo, če je to v nasprotju s pravili foruma ali v primeru kršitve zakonodaje RS.

Prepovedane vsebine

 1. Na forumu subaru-slo.net je prepovedano shranjevanje, objavljanje ali pošiljanje neprimernih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, sovražnih, grozečih, seksualnih ter drugih vsebin, ki bi lahko bile opredeljene kot kaznivo dejanje oziroma spodbuda k dejanju, ki bi ga lahko označili kot kaznivo dejanje ali dejanje, ki lahko sproži drugo pravno odgovornost. Prepovedane vsebine zajemajo tudi:
  • - Virusne programe in/ali sredstva, ki bi (lahko) kršila varnost spletnih strani ali varnost uporabnikov ali obiskovalcev spletnih strani subaru-slo.net;
  • - Ponujanje, spodbujanje ali izzivanje k nezakonitemu ravnanju ali delovanju;
  • - Osebne podatke (telefonske številke, naslovi prebivališča, naslovi elektronske pošte, in druge osebne podatke) uporabnikov foruma ali tretjih oseb;
  • - Množično pošiljanje nezaželene elektronske pošte ali zasebnih sporočil uporabnikom (spam);
  • - Druge vsebine, ki bi lahko škodovale uporabnikom ali obiskovalcem foruma.
 2. Prejšnje določilo se nanaša tudi na zunanje povezave (linke), do takih vsebin.
 3. Za objavo oglaševalskih vsebin je pred objavo potrebno skleniti dogovor z upravljavcem spletnega foruma. Določilo velja tudi za oglaševanje drugih forumov in spletnih strani drugih klubov, društev in organizacij.
 4. Vse zgoraj omenjene vsebine bo osebje foruma nemudoma izbrisalo, uporabniški račun s katerega so bile vsebine objavljene na forumu, pa se lahko onemogoči brez predhodnega opozorila. V primeru zaznave suma storitve kaznivega dejanja, bo subaru-slo.net kršitev naznanil pristojnim organom pregona.

Kratki napotki za pisanje objav

 1. Subaru-slo.net spodbuja prijateljske odnose med uporabniki. Od uporabnikov pričakujemo upoštevanje splošnega bontona ter spletne etike (netiquette).
 2. Zaželena je uporaba zborne slovenščine. V kolikor se uporabi pogovornega jezika ali tujk ne morete izogniti, se potrudite, da bo besedilo razumelo čimveč uporabnikov.
 3. Od uporabnikov se pričakuje argumentiran pogovor, ki se nanaša na predmet razprave. V odgovorih je potrebno slediti naslovu postavljene teme. Prepovedano je oživljanje starih, neaktivnih tem, brez podajanja novih informacij. Skrajno neprimerno je vsiljevanje osebnih mnenj drugim uporabnikom, prav tako kot sklicevanje na lastno avtoriteto, razen če le-to ni podkrepljeno s konkretnimi dejstvi.
 4. Strogo prepovedano je spodbujanje in izzivanje k nestrpnosti, nasilju, izrekanje groženj, žaljive obdolžitve, ter razžalitve in obrekovanje drugih uporabnikov. V tem kontekstu je še posebej nesprejemljiva uporaba žaljivk, psovk ali kletvic.
 5. Debate namenjene politiki, političnih vprašanjih ter aktualnemu političnemu stanju in dogajanju, na tem forumu niso dovoljene.
 6. Pretirana uporaba barv, velikih črk, spuščenega prostora med besedami, prekomerno citiranje drugih uporabnikov, ter druge oblike objav, ki otežujejo preglednost foruma, niso dovoljene.

Pravila za objavo malih oglasov

 1. Poleg splošnih pravil uporabe tega foruma veljajo pri oddaji malih oglasov posebna pravila:
  1. Pri pisanju naslova oglasa se zaradi boljše preglednosti poslužujte okrajšav:
   • - P: (prodam)
   • - K: (kupim)
   • - M: (menjam)
   • - Po: (podarim)
  2. Iz naslova oglasa naj bo jasno razvidno kaj je oglaševani predmet;
  3. Besedilo oglasa naj bo kratko in jedrnato, vsebuje naj ceno, vaše kontaktne podatke (telefon ali elektronski naslov) in možen kraj prevzema;
  4. V kolikor obstaja možnost pošiljanja po pošti, omenite tudi to. Razvidno naj bo tudi, kdo krije stroške pošiljanja;
  5. Vozila se prodaja in kupuje v izključno zato namenjenem oddelku foruma;
  6. Ponovna objava oglasa za isti oglaševani predmet ni dovoljena.
 2. Opozorilo: O dejanskem stanju izdelka so se kupci pred nakupom dolžni prepričati sami. Za resničnost in točnost navedb v oglasu, je odgovoren uporabnik, ki je oglas objavil.
 3. Pravnim in fizičnim osebam je prepovedano komercialno oglaševanje, brez predhodne odobritve administratorja foruma subaru-slo.net. Če želite sodelovati z nami, nam pišite na elektronski naslov info@subaru-slo.net.
 4. Osebje foruma si pridržuje pravico do izbrisa oglasa, ki je v nasprotju s temi pravili.

Podpora uporabnikom

Pomoč, informacije in tehnična podpora

 1. Za pomoč pri registraciji, težavah pri uporabi foruma, prijave napak ali morebitna dodatna pojasnila in informacije, smo na voljo preko naslova elektronske pošte info@subaru-slo.net.
 2. Zaželeno je, da obstoječi uporabniki morebitne težave pri uporabi ali napake v delovanju, prijavijo v temu namenjeni rubriki na forumu.