www.subaru-slo.net - Registracija

Pred registracijo uporabniškega računa na forumu subaru-slo.net, se podrobno seznanite s "Pravili in pogoji uporabe foruma subaru-slo.net"

Z registracijo uporabniškega računa na spletnem forumu subaru-slo.net, uradno potrjujete, da ste s pravili seznanjeni, se z njimi strinjate ter se zavezujete, da boste forum uporabljali v skladu z njimi. Če se s pravili ne strinjate, vam uporaba foruma subaru-slo.net ni dovoljena.

Ker lahko upravljavci spletnih strani oz. osebje foruma subaru-slo.net pogoje uporabe kadarkoli spremenimo tudi brez vnaprejšnjega obvestila, boste kot uporabnik morebitne spremembe pravil dolžni redno preverjati sami. Kljub temu se bomo trudili, da vas o morebitnih spremembah teh pogojev sproti obveščamo. Nadaljevanje uporabe foruma kljub spremembi pogojev uporabe, se šteje kot potrditev, da se s spremembami strinjate.

Forum subaru-slo.net uporablja piškotke (ang. "cookies"). Piškotki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletnega foruma. Z registracijo uporabniškega računa potrjujete, da se z uporabo piškotkov strinjate.

Uporaba spletnega foruma subaru-slo.net je na lastno odgovornost. Osebje foruma subaru-slo.net ne prevzema nikakršne odgovornosti za ravnanja ali posledice ravnanj uporabnikov foruma.


Ste pravna oseba in si želite oglaševati na forumu? Pred registracijo nam pišite na email: info@subaru-slo.net