Elektronska pristopna izjava za članstvo v klubu

Obrazec pristopne izjave:

Polja označena z * so obvezna.

Z oddajo te elektronske izjave:

  • Izjavljam, da želim postati član(-ica) Kluba Ljubiteljev Vozil Subaru, ter se zavezujem, da bom spoštoval(-a) statut in odločitve organov kluba.
  • Dovoljujem, da Klub Ljubiteljev Vozil Subaru v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, shranjuje in obdeluje moje osebne podatke za namen in potrebe kluba;
  • Izjavljam, da so navedeni podatki resnični in točni. Zavezujem se, da bom o vsaki spremembi navedenih podatkov, Klub o tem obvestil(-a) najkasneje v roku osmih (8) dni od nastanka spremembe.
Pomembno:

Nepopolne elektronske pristopne izjave, ter izjave pri katerih v treh (3) delovnih dneh od oddaje ne bomo prejeli nakazila članarine, bodo zavržene kot neveljavne!

Vzorec položnice za plačilo članarine: